INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Demontaż starych punktów hydraulicznych 

Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej wraz z kuciem                       

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 

Wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych – plastik

Wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych – miedź

Odpowietrzenie kanalizacji

Instalacja zestawu hydroforowego

Wykonanie wyjścia kanalizacji pod  ławą

Wykucie oraz wykonanie pionów kanalizacyjnych

Montaż wodomierza

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja grzejnika

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Wykonanie podejścia pod grzejnik – plastik

Wykonanie podejścia pod grzejnik – miedź

Demontaż starych punktów grzewczych

Montaż szafki i rozdzielcza do ogrzewania centralnego

Montaż zaworu RTL

Instalacja pionu c.o. centralnego lub podłogowego

Instalacja szafki i rozdzielacza do ogrzewania podłogowego

Montaż gazowego, przepływowego ogrzewacza wody

Demontaż starych rur

Montaż instalacji gazowej z punktu

 

 

BIAŁY MONTAŻ

Montaż WC kompakt, bidet

Montaż stelaża podtynkowego do WC, bidetu

Montaż umywalki lub zlewozmywaka

Montaż wanny i armatury z baterią

Zainstalowanie baterii kuchennej lub łazienkowej

Zainstalowanie panelu prysznicowego 

 

 

 od 70zł/szt.

od 55zł/mb

od 150zł/mb

od 100zł/pkt

od 200zł/pkt

od 130zł/szt.

400zł/szt

od 230zł/szt.

450zł/pkt.

od 75zł/szt.

100zł/szt.

150zł/pkt

od 130zł/szt.

od 230zł/szt.

od 60zł/pkt.

400zł

250zł/szt.

350zł/szt.

350zł/szt.

350zł/szt.

od 45zł/mb

350zł/pkt.

1.500zł

 

 

 

od 140zł/szt.

od 200ł/szt.

od 100zł/szt.

od 250zł

80zł

250zł

 

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Demontaż starych punktów hydraulicznych                                                                                    od 70zł/szt.

Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej wraz z kuciem                                   od 55zł/mb

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych                                                                     od 150zł/mb

Wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych – plastik                                                         od 100zł/pkt

Wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych – miedź                                                          od 200zł/pkt

Odpowietrzenie kanalizacji                                                                                                  od 130zł/szt.

Instalacja zestawu hydroforowego                                                                                      400zł/szt

Wykonanie wyjścia kanalizacji pod  ławą                                                                            od 230zł/szt.

Wykucie oraz wykonanie pionów kanalizacyjnych                                                              450zł/pkt.

Montaż wodomierza                                                                                                            od 75zł/szt.

 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja grzejnika                                                                                                               100zł/szt.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania                                                                    150zł/pkt

Wykonanie podejścia pod grzejnik – plastik                                                                        od 130zł/szt.

Wykonanie podejścia pod grzejnik – miedź                                                                         od 230zł/szt.

Demontaż starych punktów grzewczych                                                                              od 60zł/pkt.

Montaż szafki i rozdzielcza do ogrzewania centralnego                                                     400zł

Montaż zaworu RTL                                                                                                              250zł/szt.

Instalacja pionu c.o. centralnego lub podłogowego                                                            350zł/szt.

Instalacja szafki i rozdzielacza do ogrzewania podłogowego                                              350zł/szt.

Montaż gazowego, przepływowego ogrzewacza wody                                                       350zł/szt.

Demontaż starych rur                                                                                                           od 45zł/mb

Montaż instalacji gazowej z punktu                                                                                     350zł/pkt.

Kotłownia gazowa                                                                                                                1.500zł

Wkład do komina                                                                                                                 500zł

 

 

 

 

NAPRAWY RÓŻNE

Montaż kratek wentylacyjnych                                                                                            od 15zł/szt.

Montaż drzwi rewizyjnych                                                                                                    od 80zł/szt.

Bruzdowanie w betonie                                                                                                       od 120zł/mb

Udrożnianie rur kanalizacyjnych                                                                                          od 150zł

Ciśnieniowe czyszczenie rur                                                                                                 od 120zł

Podłączenie pralki/zmywarki                                                                                               100zł

Podłączenie kuchenki gazowej                                                                                             od 80zł

Wiercenie otworów wiertnicą o różnej średnicy                                                                 indywidualnie

Call Now Button